To'qimachilikda yuqori samarali avtomatlashtirish sanoati Texnologiyalar doimiy ravishda rivojlanib keladi

To'qimachilikda yuqori samarali avtomatlashtirish sanoati Texnologiyalar doimiy ravishda rivojlanib keladi

To'qimachilikda yuqori samarali avtomatlashtirish sanoati
Texnologiyalar doimiy ravishda rivojlanib keladi. Ishlab chiqarishning qo'l mehnati modeli korxonalarda inson omilini imkon qadar istisno qilgan holda mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarishning mutlaq robotlashtirilgan tizimiga aylanib ulgurdi.
To'qimachilik sanoatida avtomatlashtirish sohaga katta texnologik turtki beradi va shu kungacha qo'lda ishlab chiqarish usulidan tortib robotlashtirilgan yuqori texnologiyalarini qo'llagan butun sanoatning rivojlanishiga olib keladi.
Avtomatlashtirish korxonaning bozor raqobatini belgilaydigan ko'plab muhim vazifalarini hal qiladi:
• mehnat unumdorligini oshirish;
• yangi sifat darajasidagi mahsulotlarni ishlab chiqarish;
• mehnat resurslari miqdorini, shu jumladan “zararli” ishlab chiqarishni optimallashtirish;
• korxona faoliyati samaradorligini oshirish (xom ashyodan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, xatolarni minimallashtirish, topshiriqlarni bajarish tezligini oshirish);
• Boshqaruvning yangi darajasi, barcha bo'limlarning muvofiqlashtirilgan ish usuli.
Bugungi kunda O‘zbekiston paxta va paxta mahsulotlarini yetishtirish bo‘yicha yetakchi davlatlardan biridir. Samarali boshqaruv bilan qilingan investitsiyalar, zamonaviy texnika va texnologiyalarni joriy etish bilan birgalikda O‘zbekistonda to‘qimachilik sanoatini rivojlantirishga turtki bo‘lib xizmat qiladi, bu esa eksport salohiyatini oshiradi.